Philips Lighting Poland S.A.

Dot. Reklamacje dotyczące sprzedaży konsumenckiej

Szanowni Państwo,
W związku z niejasnościami w zakresie obsługi reklamacji dotyczących sprzedaży konsumenckiej, przesyłamy Państwu procedurę postępowania opracowaną przez dział Customer Care Philips Lighting. Procedura dotyczy zgłaszanych przez Państwa klientów (konsumentów) reklamacji dotyczących niezgodności produktu z umową (w myśl ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) i dotyczy źródeł światła wprowadzonych na rynek przez Philips Lighting Poland S.A.

Załączona procedura wchodzi w życie z dniem 1.07.2011 roku. Proszę zwrócić uwagę na konieczność załączania od tej daty, dowodów (kopii) zakupu produktów w Państwa punktach sprzedaży. Poniżej przykładowy sposób załączania dowodu zakupu:

photo

Brak załączonego dowodu zakupu wyklucza uznanie reklamacji przez Philips.

W przypadku pytań związanych z procedurą proszę kierować je do opiekunów Państwa firmy lub osób zajmujących się obsługa zamówień i reklamacji.

Z wyrazami szacunku

Marek Nurkiewicz

reklamacje

Customer Service & Supply Chain Manager
Philips Lighting Poland and Baltics

POBIERZ Protokół Reklamacyjny